V cem je teza(vnost) F. de Queveda?

TitleV cem je teza(vnost) F. de Queveda?
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsPregelj B
EditorSmolej T
Book TitlePrevajanje barocnih in klasicisticnih besedil/Translation of Texts from the Periods of Baroque and Classicism
Pagination75-78
PublisherDrustvo slovenskih knjizevnih prevajalcev
CityLjubljana, Slovenia